fie.nipa,

Actions In Gikuyu: Gũĩka

Gũĩka

niĩ nĩĩka
we nĩũĩka
we nĩaĩka
uu nĩaĩka
ithuĩ nĩtũĩka
inyui nĩmũĩka
o nĩmaĩka

Add a new Gikuyu word to your vocabulary.

Ria

Gikuyu-English Exercise

  1. What is ria in English? _____________
  2. What is ita in English? _____________
  3. What is ĩka in English? _____________

Exercice Gikuyu-français

  1. Qu'est-ce que ria en français? _____________
  2. Qu'est-ce que ita en français? _____________
  3. Qu'est-ce que ĩka en français? _____________

Gikuyu-Deutsch Sprachübung

  1. Was ist ria auf Deutsch? _____________
  2. Was ist ita auf Deutsch? _____________
  3. Was ist ĩka auf Deutsch? _____________

<< Previous | Next >>