Muntu Gikiega

gũthoma

Muntu Gikiega

Muntu Gikiega nĩathoma ũgi nĩateithia andũ

Nyamfowa 3:5

gũthoma

Nyamfowa 3:5

Gũumiiria mũndũ, narua.

Mabel Blankson

gũthoma

Mabel Blankson

Nthiguru awe nĩakwithirwa Gana. Gũnìngūceera Gana. Mabel Blankson nĩaandĩka ibuku Bibliography Fiv

Ūigananìru

gũthoma

Ūigananìru

Add "Ūigananìru" in Gikuyu to your vocabulary. Ūigananìru, nom Examples of Ūigananìru Indefinite

Kafui Yevu

gũthoma

Kafui Yevu

Nthiguru awe nĩakwithirwa Gana. Gũnìngūceera Gana. Kafui Yevu nĩaandĩkre ibuku. We nĩaruga mbica.

Kuithikira

gũthoma

Kuithikira

Add "kuithikira" in Gikuyu to your vocabulary. kuithikira, nom Examples of kuithikira Definite ar

Ũgi

gũthoma

Ũgi

Add "Å©gi" in Gikuyu to your vocabulary. Å©gi, nom Examples of Å©gi Definite article: Å©gi Usage: hin

Ato Ulzen-Appiah

gũthoma

Ato Ulzen-Appiah

Uu nĩakwithirwa Ato Ulzen-Appiah? Uu nĩakwithirwa ntumurume. Ato Ulzen-Appiah nĩarugre "Barcamp Ghan