Gikuyu kasahorow: Gũgura Ibuku.

Gikuyu-English, English-GikuyuModern Gikuyu Dictionary: Gikuyu-English, English-Gikuyu
A concise introduction to the Kikuyu languageModern Gikuyu: A concise introduction to the Kikuyu language
Gikuyu-English, English-GikuyuGikuyu Learner's Dictionary: Gikuyu-English, English-Gikuyu