Gũthoma wendo, ntuku othe.

Sua nĩarĩa marūa kūgerera ng'enda cia ūkinyanìria cia internet mohoro [nom:letter]. Sua nĩakwenda 3 ndagìka a hĩndĩ aku.

Gũambia narua!

Gikuyu kasahorow

Ibuku Rìa Gūtarìria Ciugo: Gikuyu -

  • Kiugo Narua: Ithugunda
  • Kiugo Narua: Indo
  • Kiugo Narua: Wonjoria
  • Kiugo Narua: Mūruti Wìra Wa Bengi
  • Kiugo Narua: Nyomba Ya Mbunge
  • Kiugo Narua: Munene Wa Nthiguru
  • Kiugo Narua: Kura