Gũthoma wendo, ntuku othe.

Sua nĩarĩa marūa kūgerera ng'enda cia ūkinyanìria cia internet imenyithia [nom:letter]. Sua nĩakwenda 3 ndagika a hĩndĩ aku.

Gũambia narua!

  • Wendo
  • Thayu
  • Ũgi

    Ruuo

    Ibuku Rìa Gūtarìria Ciugo: Gikuyu -