Gũthoma wendo, ntuku othe.

Sua nĩarĩa marūa kūgerera ng'enda cia ūkinyanìria cia internet. Sua nĩakwenda 3 ndagìka a hĩndĩ aku.

Gũambia narua!

Ibuku Rìa Gūtarìria Ciugo: Gikuyu -

  • Marũa
  • Marũa
  • Marũa
  • Marũa
  • Marũa
  • Marũa
  • Transport In Gĩkũyũ