Kiugo Narua: Demokirathì

gũthoma

Kiugo Narua: Demokirathì

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda demokirathì. demokirathì,

Kiugo Narua: Kìgìna

gũthoma

Kiugo Narua: Kìgìna

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda ūtonga. Niĩ nĩtirima mūruti

Kiugo Narua: Mucara

gũthoma

Kiugo Narua: Mucara

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda ūtonga. Niĩ nĩtirima mūruti

Kiugo Narua: Kūruta Wììra Na Kìo

gũthoma

Kiugo Narua: Kūruta Wììra Na Kìo

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda ūtonga. Niĩ nĩtirima mūruti

Kiugo Narua: Biashara

gũthoma

Kiugo Narua: Biashara

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda ūtonga. Niĩ nĩtirima mūruti

Kiugo Narua: Ūtonga

gũthoma

Kiugo Narua: Ūtonga

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda ūtonga. ūtonga, nom.1 /ūt-

Nita Kuuga A "Hillsong - Ɔpopɔn"

gũthoma

Nita Kuuga A "Hillsong - Ɔpopɔn"

Gũkũmenya "Hillsong - Ɔpopɔn". "Hillsong - Ɔpopɔn" nĩarĩa rwĩmbo. Lugha a rwĩmbo nĩarĩa Kĩakani. Nit

Kiugo Narua: Kìhooto

gũthoma

Kiugo Narua: Kìhooto

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda demokirathì. Niĩ nĩtirima m

Kiugo Narua: Mūteti

gũthoma

Kiugo Narua: Mūteti

Ūturanìria thĩinĩ mugambo othe. Gikuyu Niĩ nĩgia rìrirìria. Niĩ nĩkwenda demokirathì. Niĩ nĩtirima m